Det magiske vannet

Det magiske vannet …

Det magiske vannet skriker om hjelp!

Vårt magiske vann skriker ut et varsko om hjelp. JA! Vann er en magisk substans. H2O er et fantastisk molekyl. Livsviktig er det — for alt liv på jorden. Og det bør helst være rent! Nå for tiden skriker vannet verden over om hjelp! Det lider under alle miljøgiftene vi har sluppet ut! 

BIO-Consult og VANN

"Vann" er ikke bare "vann" …

Nei, vann er ikke bare vann! Dette har gått opp for oss kollektivt i løpet av de senere årene. Vi har opplevd parasittfaren med Guardia katastrofen i Bergen i 2014, og nå nylig de skadelige bakteriene i drikkevannet på Askøy. Vi vet fra medieoppslag at det offentlige vannet ofte ikke holder mål slik vedtektene krever, selvom det utvilsomt arbeides iherdig i vannverkene for å skaffe landets husstander rent vann. Vi kan godt si at vi har sovet i timen i Norge!  

Vi har de eldste vannrørene i Europa

Vi har i de senere årene fått lære at vannrørene i Norge er blant de eldste i Europe, med en gjennomsnittsalder på 33 år … Til sammenligning er de danske vannrørene gjennomsnittlig 8 år gamle. Bildene av morkne rør som virker å være tatt ut fra «urtiden» har skapt bekymring! Rør laget av jern og asbest. Rør som lekker og ligger nært opp til kloakkrør som også lekker. Ikke et velduftende — og ei heller et renslig scenario å se for seg!

Gjennom slike rør kan drikkevannet ditt renne

BIO-Consult Gamle vannrør kan skade folks helse
BIO-Consult helsefarlige gamle morkne vannrør
BIO-Consult utgamle forurensende vannrør i Norge

Her ser du et lite utklipp av bilder klippet fra media som viser kvaliteten på de mange utgamle vannrørene som finnes i Norge. Vi har drøyt 47.000 kilometer vannrør i Norge, og 22% av dem ble lagt mellom 1941 og 1979. Flere steder har man gravd opp over 100 år gamle vannrør. Ikke rart at man har stipulert at rundt 300.000 mennesker årlig får sykdommer og plager relatert til dårlig vannkvalitet og medfølgende mage- og tarmproblemer. 

Skiten under laksemerdene

Laks
Laks her i rent vann i akvarium. Bildet er tatt av Vlad Vasnetsov fra Pixabay

Vi har også med gru sett skiten som ligger på bunnen av havet under laksemerdene. Vi har gremmet oss over lakselus og forurensing av elver og hav. Vi har blitt sjokkert over flere strandede hvaler med vommen full av plastposer, og de enorme plastavfalls-øyene som ligger og duver ute på havene våre. Vannet i verden skriker et rungende varsko om hjelp. Med disse signalene har folks oppmerksomhet og kunnskap om vannets kvalitet økt! 

Økt interesse for rent vann

BIO-Consult engasjert i prosjekter som har med vann å gjøre

Med dette som bakteppe har folks oppmerksomhet om, og interesse for vannets kvalitet økt! Bio-Consult sin daglige leder professor em. Tor-Henning Iversen har i løpet av de siste 10-15 årene tatt aktiv del i spredning av kunnskap innen dette feltet. Han interesserer seg stadig mer for vann. Vannet vi drikker! Vannet i havet! Både ferskvann og saltvann. Vannet sett i et helhetlig og miljømessig perspektiv! 

Overvåkning av drikkevannskilder

Iversen har arbeidet med, og vært involvert i overvåkning av drikkevannskilden i Askøy kommune. Dessverre kom dette samarbeidet i gang etter bakterieskandalen som gjorde så mange syke der ute på øyen. Han har også vært involvert i oppgaver knyttet til drikkevannet i Trondheim kommune, Lier kommune, Kristiansand kommune og drikkevannet til hytteeiere på Træenstølen i Voss kommune. 

"Det Beste Vann" prosjektet … 

Det Beste Vann Vannbehandler 1 Produkt

Dette er et nytt og spennende prosjekt som så smått kom i gang sommeren 2019. Et oppdrag og samarbeid mellom Bio-Consult og Espeberge A/S. Espeberge står bak de 2 hendige, innovative blå boksene som du ser på bildet over … Det dreier seg om den intelligente og unike vannbehandleren ved navn Det Beste Vann … 

Les mer her om hva dette oppdraget har gått ut på, og finn ut hvilke resultater vi har sett så langt  …

Det Beste Vann har videreutviklet seg fra 2020 og fram til i dag i skrivende stund, 4. juli 2024. Nye fagpersoner er kommet til, og man har nå en nyere versjon av vannforbedreren som heter DabV

 

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *