Kunnskapsformidling om biologi

Bio-Consult tilbyr vitenskapsformidling i biologi med fokus på plantefysiologi  og mikrobiologi til næringsliv og forskningsprosjekter. Vi finner fram til smarte løsninger som kan redusere effekten av miljøgifter og forurensning og som samtidig støtter opp om biologisk mangfold. 
Professor Tor-Henning Iversen har gitt hundrevis av vitenskapelige foredrag om biologi gjennom sin lange karriere.

Hvalen som strandet på Sotra

Kunnskap om naturen rundt oss, om planter, dyr og naturlig biologisk mangfold er av større betydning enn noen sinne i vår tid. Hvalen som strandet i en vik på Sotra med vommen full av plastavfall vekket verdens bevissthet og fikk sinnene til å koke. Vi har sett videoer av de enorme øyene av plastavfall som flyter i havene, og vi vet at giftige substanser fra industri og næringsliv «lekker» ut i naturen. Enorme skogsområder felles og brennes i Amazonas, og skogbrannene i Australia i den senere tid har opprørt mange. For ikke å snakke om alle artene som dør ut inkludert biene som er så viktige for pollineringen av frukttrær og andre planter. De store endringene vi opplever i det globale klima gjør oss bekymret. Dette er problemstillinger som sitter i forsetet hos oss i Bio-Consult. Vi ønsker å bidra til større forståelse av den hårfine balansen som eksisterer mellom oss selv som mennesker og alt liv på jorden.  

Spydspiss for bærekraftige løsninger

Bio-Consult ønsker å være en spydspiss for bærekraftige løsninger som i praksis bedrer vårt miljø. Vi forstår at vi må bruke all den kunnskapen og innsikten vi kan skaffe oss, og bruke den til å «redde» naturen tilbake til sin naturlige balanse. I den senere tid har Bio-Consult bidratt med kunnskap og forskning når det gjelder vannrensing i boligområder, når det gjelder naturlig biologisk mangfold i boligprosjekter (se også våre prosjekterte miljøvennlige veksthus) og i forhold til å finne bærekraftige løsninger innen fiskeoppdrett.  
BIO-Consult arbeider for å fremme biologisk mangfold og balanse i naturen
BIO-Consult underviser i biologi og naturlig mangfold.

50 års faglig kompetanse

I den sammenhengen kommer både hele vår faglige kompetanse og et stort kontaktnett til sin rett. Hele fagfeltet biologi er sentralt, Kunnskap fra mikrobiologi til kunnskap om plante- og dyreartene, fra det molekylære nivå til intakte organismer — det vil si fra mikrokosmos til makrokosmos. Dette er noen av problemstillingene vi arbeider med i Bio-Consult. Vi har fokus på å formidle vitenskapsbasert kunnskap om vårt biologiske system gjennom prosjekter vi tar del i, og gjennom foredrag for studenter, bedrifter og næringsliv.