Kontaktformidling av analyser knyttet til biologisk mangfold

Vi både organiserer og formidler kontakt mellom samarbeidspartnere i prosjekter.
Biologisk mangfold

Kontaktformidling av analyser knyttet til biologisk mangfold

Tor-Henning Iversen har siden 1985 vært benyttet av utbyggere av boliger over hele landet. I dag er han rådgiver for Perlen Eiendom AS på Nesodden og Hamrevann AS i Kristiansand som skal bygge ut Hamrevannsområdet nær Sørlandsparken og Dyreparken. Utbyggerne har fokus på en grønn profilering og målet er å minimalisere gjennom avbøtende tiltak påvirkning under utbyggingen på det biologiske mangfoldet. Sikring av rødlistearter på alle nivåer er viktig, og Bio-Consult har lang erfaring med rådgiving på dette området.