Populærvitenskapelige foredrag

Vi inspirerer og gir faglig informasjon gjennom populærvitenskapelige foredrag for bedrifter, studenter, pensjonister og andre lekfolk.
Professor Tor-Henning Iversen holder ofte populærvitenskapelige foredrag


Foredrag som fenger

Daglig leder av BIO-Consult, professor emeritus Tor-Henning Iversen holder ofte foredrag for studenter og/eller bedrifter om temaer fra biologien. Ta gjerne kontakt med oss, så vil vi vurdere om vi kan holde foredrag for din bedrift eller institusjon. 

Positiv respons

Noen av temaene som har gitt positiv respons er:
  • Hva kan vi som biologer bidra med til etablering av jordisk liv på andre planeter? 
  •  Kjøkkenhage på den internasjonale romstasjonen (ISS)? Kan dette lede til landbruk på Månen og Mars?  
  • Kan mennesker bosette seg på Mars?
  • Hydrogen som energibærer og dannelse av ATP i fotosyntese og celleånding. 
  • Planter i verdensrommet! 
Vitenskapelige foredrag i biologi og mikrobiologi
Forkning på hvordan planter blir påvirket av mikrogravitasjon i rommetArtikler om romrelaterte saker

I tillegg til en rekke populærvitenskapelige foredrag skriver Tor-Henning Iversen og medarbeidere artikler om romrelaterte saker som for eksempel ferder til planeten Mars:

Yngre medarbeidere

Tor-Henning Iversen og de yngre medarbeidere prøver seg også på debattinnlegg siktet inn mot den yngre generasjon. 

Er du "serr" morfar?

Her slår den yngre generasjon til …Barnebarn Lea og Nora Hem skriver innlegg i Bergens Tidende om vår digitaliserte verden. Slik innleder de sin ytring: 
«I vår digitaliserte verden øker avstanden mellom generasjonene. Unge snakker et språk i sosiale medier som eldre ikke forstår. Er dagens eldre generasjon  dømt til å føle seg hjelpeløs i den digitale verden?» →