Planlegging av romforskningseksperimenter

BIO-Consult sin daglige leder har planlagt og utført diverse romforskningsprosjekter for å undersøke hvordan planter kan vokse i mikro-gravitasjonsfeltet i verdensrommet. 
Romforskning

Råd om etablering av baser på
Månen og Mars

Dette er et av hovedområdene for Bio-Consult sin virksomhet. Tor-Henning Iversen og medarbeidere har hatt ansvaret for en rekke cellebiologiske og plantefysiologiske eksperimenter i regi av ESA (Den Europeiske Romfartsorganisasjon) og NASA. Disse er gjennomført på biosatellitter, romferger og på Den Internasjonale Romstasjonen (ISS). Gjennom sitt omfattende nasjonale og internasjonale nettverk på dette området vil Tor-Henning Iversen kunne gi råd og komme med forslag til romforskningsprosjekter på ISS og ikke minst råd med tanke på fremtidig etablering av baser på Månen og Mars.