Mikrobiologiske og plantefysiologiske analyser i veksthus

Bio-Consult formidler kontakt med fagmiljøer som kan gjennomføre mikrobiologiske analyser og har også direkte kontakt med fagpersoner som kan gjennomføre plantefysiologiske analyser i veksthus. . …

Fra Plantebiosenteret ved NTNU

Professor Tor-Henning Iversen smiler bredt i det flotte Plantebiosenteret ved NTNU i Trondheim.
Bildet er tatt i veksthuset på Plantebiosenteret av Per Harald Olsen, Institutt for biologi, NTNU.
God grunn til å smile bredt

Tor-Henning Iversen bygget i 1995 opp Plantebiosenteret ved NTNU på Dragvoll og var daglig leder til han ble pensjonist i 2011 da Institutt for biologi la ned Plantebiosenteret slik det hadde vært drevet til den tid. 
Selve senteret drives nå på utleiebasis til NTNU Samfunnsforskning AS og veksthuset eksisterer fortsatt. På kontraktbasis kan man leie både personale og deler av veksthuset, og Bio-Consult kan formidle kontakt.