Ny hjemmeside til DBV

Bio-Consult fikk kreativt oppdrag knyttet til forbedring av drikkevann

I april 2020 kom Tor-Henning Iversen i kontakt med Espeberge A/S  i Sandnes som produserte en vannbehandler kalt DBV – Det Beste Vann. Firmaet ønsket å få laget en hjemmeside, og denne ble kalt https://detbestevann.com. 

Hjemmesiden ble utformet av Elsebeth W. Powers i nært samarbeid md Tor-Henning. (Den opprinnelige hjemmesiden finnes ikke lenger.) Tor-Henning fant ved bruk av DBV-enhetene at disse ville fjerne E. coli fra drikkevannet. Resultatene fra disse undersøkelsene er samlet i en rapport kalt «På hvilken måte virker vanngeneratorene  DBV-1 og DBV-2?». Rapporten er på 35 sider og kan leses her.

Slik ser vannbehandleren til DBV ut

Det Beste Vann Vannbehandler 1 Produkt

Disse små, hendige, blå boksene representerer moderne, 100 % miljøvennlig teknologi. De «revitaliserer» vannet slik at man kan nyte fjellfriskt vann rett fra springen. Les mer om denne intelligente og spennende vannbehandleren her.  

"Klipp" fra DBV siden

BIO-Consult lager hjemmeside til DBV om vannbehandleren Det Beste Vann

«Den vitenskapelige undersøkelsen som Bio-Consult har utført av vannbehandleren DBV, viser klart at den lille, blå boksen effektivt fjerner E. coli bakterien fra drikkevannet!»  

Positivt teamarbeid om "revitalisert" vann … 

Samarbeidet med Gunnar Espedal og hans bror var positivt med gjensidig respekt for hverandre. Gunnar ga klart uttrykk for hva han mente om dette samarbeidet:

 

Gunnar Espedal med DBV i hånden
Gunnar Espedal, talentfull innovatør.

«Heisann! Nå har jeg nettopp hatt besøk av en DBV representant som har vist meg nettsiden. Jeg er virkelig glad og imponert! Den beste presentasjonen jeg noensinne har sett om vann og -teknologi (og husk jeg har sett mange!). Veldig høy kvalitet på alt fra innhold, lay-out og farger. Mange tusen takk til dere som har stått for denne bragden. Den står til GULL!!

Mvh Gunnar Espedal

Hjertevarme … 

Takk Gunnar! Den tilbakemeldingen varmet hjertet! Vi ser virkelig fram til selv å begynne å bruke den intelligente DBV-en på vanninntaket i egen bolig. 

I denne sammenheng gjenstår det bare for oss i Bio-Consult å ønske Det Beste Vann all mulig lykke til på ferden videre mot sine mål! 

Det vi lærte av disse innledende forsøkene var hvordan vannbehandleren DBV påvirker pro*- og eukaryote* organismer:

Hvor har så dette gått videre?

Det pionér-arbeidet som Espeberge AS ledet inn på er siden fortsatt av to gründere Rune Nilsen på Askøy og Roger Kilaas i Engelsviken. En rekke andre fagpersoner er kommet til (Ellen Mosleth, Einar Heslien., Frode Moen ….) og i fellesskap har man så kommet frem til en ny og forbedret utgave av en vannforbedrer som i dag kalles DabV (dabv.no)

Den nye beskrivelsen av teknologien og ny dokumentasjon kommer på plass fortløpende. Det betyr at forholdene ligger til rette for at man skal oppleve et godt salg!

 

Samarbeid med DBV — Det Beste Vann

Bio-Consult i interessant samarbeid med DBV

Sommeren 2019 innledet daglig leder i Bio-Consult, prof. em. Tor-Henning Iversen et samarbeid med Espeberge A/S.Formålet var å få i gang noen enkle screeningforsøk for å finne ut hvordan vannbehandleren DBV — Det Beste Vann påvirker pro*- og eukaryote* organismer i vannet den behandler. (Samarbeidet fortsetter i 2024 med DabV — mer info her.) 

Hva betyr dette i klartekst?  

I klartekst for oss «vanlige» folk betyr dette at man ønsket å finne ut om:

  • Vannbehandleren DBV fjerner den skadelige og fryktede bakterien Escherichia coli (oftest kalt E. coli), og 
  • Om det rensede DBV vannet kunne være til skade for den menneskelige kroppen på noen måte — ved for eksempel å skade blodcellene våre. 

*Prokaryote organismer har ikke cellekjerne. Dette gjelder for eksempel bakteriene. Celler som har cellekjerne slik som menneske-, dyre- eller planteceller kalles eukaryote.

Det enkle svaret på rapporten er …

— JA, DBV fjerner E.coli bakterien fra drikkevannet ditt! 

OG: 

— NEI, DBV kan ikke skade cellene i kroppen din!  

Funnene fra den ferdige vitenskapelige rapporten fra professor Iversen er positive, og svaret rapporten gir er entydig. Du kan lese hele rapporten og/eller laste den ned i sin helhet her. 

Grunn til optimisme

Resultatene fra undersøkelsene gir grunn til optimisme med hensyn til den videre strategiske utviklingen av samarbeidet mellom Bio-Consult og Det Beste Vann ved Espeberge AS.

Pionér-arbeidet som Espeberge AS ledet inn på er siden fortsatt av to gründere Rune Nilsen på Askøy og Roger Kilaas i Engelsviken. En rekke andre fagpersoner er kommet til (Ellen Mosleth, Einar Heslien., Frode Moen ….) og i fellesskap har man så kommet frem til en ny og forbedret utgave av en vannforbedrer som i dag kalles DabV (dabv.no)

Den nye beskrivelsen av teknologien og ny dokumentasjon kommer på plass fortløpende. Det betyr at forholdene ligger til rette for at man skal oppleve et godt salg!

Det magiske vannet …

Det magiske vannet skriker om hjelp!

Vårt magiske vann skriker ut et varsko om hjelp. JA! Vann er en magisk substans. H2O er et fantastisk molekyl. Livsviktig er det — for alt liv på jorden. Og det bør helst være rent! Nå for tiden skriker vannet verden over om hjelp! Det lider under alle miljøgiftene vi har sluppet ut! 

BIO-Consult og VANN

"Vann" er ikke bare "vann" …

Nei, vann er ikke bare vann! Dette har gått opp for oss kollektivt i løpet av de senere årene. Vi har opplevd parasittfaren med Guardia katastrofen i Bergen i 2014, og nå nylig de skadelige bakteriene i drikkevannet på Askøy. Vi vet fra medieoppslag at det offentlige vannet ofte ikke holder mål slik vedtektene krever, selvom det utvilsomt arbeides iherdig i vannverkene for å skaffe landets husstander rent vann. Vi kan godt si at vi har sovet i timen i Norge!  

Vi har de eldste vannrørene i Europa

Vi har i de senere årene fått lære at vannrørene i Norge er blant de eldste i Europe, med en gjennomsnittsalder på 33 år … Til sammenligning er de danske vannrørene gjennomsnittlig 8 år gamle. Bildene av morkne rør som virker å være tatt ut fra «urtiden» har skapt bekymring! Rør laget av jern og asbest. Rør som lekker og ligger nært opp til kloakkrør som også lekker. Ikke et velduftende — og ei heller et renslig scenario å se for seg!

Gjennom slike rør kan drikkevannet ditt renne

BIO-Consult Gamle vannrør kan skade folks helse
BIO-Consult helsefarlige gamle morkne vannrør
BIO-Consult utgamle forurensende vannrør i Norge

Her ser du et lite utklipp av bilder klippet fra media som viser kvaliteten på de mange utgamle vannrørene som finnes i Norge. Vi har drøyt 47.000 kilometer vannrør i Norge, og 22% av dem ble lagt mellom 1941 og 1979. Flere steder har man gravd opp over 100 år gamle vannrør. Ikke rart at man har stipulert at rundt 300.000 mennesker årlig får sykdommer og plager relatert til dårlig vannkvalitet og medfølgende mage- og tarmproblemer. 

Skiten under laksemerdene

Laks
Laks her i rent vann i akvarium. Bildet er tatt av Vlad Vasnetsov fra Pixabay

Vi har også med gru sett skiten som ligger på bunnen av havet under laksemerdene. Vi har gremmet oss over lakselus og forurensing av elver og hav. Vi har blitt sjokkert over flere strandede hvaler med vommen full av plastposer, og de enorme plastavfalls-øyene som ligger og duver ute på havene våre. Vannet i verden skriker et rungende varsko om hjelp. Med disse signalene har folks oppmerksomhet og kunnskap om vannets kvalitet økt! 

Økt interesse for rent vann

BIO-Consult engasjert i prosjekter som har med vann å gjøre

Med dette som bakteppe har folks oppmerksomhet om, og interesse for vannets kvalitet økt! Bio-Consult sin daglige leder professor em. Tor-Henning Iversen har i løpet av de siste 10-15 årene tatt aktiv del i spredning av kunnskap innen dette feltet. Han interesserer seg stadig mer for vann. Vannet vi drikker! Vannet i havet! Både ferskvann og saltvann. Vannet sett i et helhetlig og miljømessig perspektiv! 

Overvåkning av drikkevannskilder

Iversen har arbeidet med, og vært involvert i overvåkning av drikkevannskilden i Askøy kommune. Dessverre kom dette samarbeidet i gang etter bakterieskandalen som gjorde så mange syke der ute på øyen. Han har også vært involvert i oppgaver knyttet til drikkevannet i Trondheim kommune, Lier kommune, Kristiansand kommune og drikkevannet til hytteeiere på Træenstølen i Voss kommune. 

"Det Beste Vann" prosjektet … 

Det Beste Vann Vannbehandler 1 Produkt

Dette er et nytt og spennende prosjekt som så smått kom i gang sommeren 2019. Et oppdrag og samarbeid mellom Bio-Consult og Espeberge A/S. Espeberge står bak de 2 hendige, innovative blå boksene som du ser på bildet over … Det dreier seg om den intelligente og unike vannbehandleren ved navn Det Beste Vann … 

Les mer her om hva dette oppdraget har gått ut på, og finn ut hvilke resultater vi har sett så langt  …

Det Beste Vann har videreutviklet seg fra 2020 og fram til i dag i skrivende stund, 4. juli 2024. Nye fagpersoner er kommet til, og man har nå en nyere versjon av vannforbedreren som heter DabV