Professor Tor-Henning Iversen holder ofte populærvitenskapelige foredrag

Har du spørsmål av faglig karakter?

Bio-Consult kan hjelpe deg!

Dette forteller daglig leder for Bio-Consult i dag: «I vår blog tar vi opp spørsmål som dreier seg om hele fagområdet biologi og relaterte vitenskapelige problemstillinger som f.eks. biologisk mangfold, økologi og naturvern! Vi har også fornyet vår Facebook side som du kanskje har interesse av å se! 

"Vi kan hjelpe blant annet med biofaglige spørsmål, analyser, formidling mellom parter og administrative oppgaver!"

Naturvitenskap

Blog for biofaglige spørsmål

Hvis du har faglige eller andre relevante spørsmål som du ønsker å få belyst og/eller svar på, kan du sende en e-mail til: tor-henning.iversen@bio-consult.net merket «Blog». 
Alle innlegg vil bli redaksjonelt behandlet av blog-redaktør Elsebeth W. Powers på hjemmesiden til Bio -Consult (https://bio-consult.net) og faglig besvart av Tor-Henning Iversen og hans medarbeidere.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *